Kategorier
Annat

Fettavskiljare räddar rören

Fett som spolas ner i avloppsrören kan orsaka stopp och förstöra rören. Därför finns det krav på att verksamheter som hanterar produkter med mycket fett skaffar en fettavskiljare.

Verksamheter som hanterar livsmedel får mycket fett i sitt avloppsvatten. Det är inte bara vid tillredning av livsmedel som det används fett. När man diskar kärl och porslin frigörs också mycket fett som kanske inte ens är synligt för ögat.

I ett hushåll räknas det fett som uppkommer vid matlagning och disk som normal förbrukning. Rörsystemen i bostadshus är anpassade för normal förbrukning men det krävs ändå att man regelbundet inspekterar och rengör rören. Vid regelbunden översyn räcker det oftast med att man spolar rören med hett vatten för att få bort fettavlagringar som uppstått.

Att installera fettavskiljare innebär att fett tas tillvara och kan återanvändas

När fettförbrukningen blir mer än det som räknas som normalt finns det krav på att installera fettavskiljare. Verksamheter som exempelvis caféer, lunchrestauranger och förskolor kräver installation. Hur stor fettavskiljare man installerar är beroende på verksamhetens storlek och art.

En fettavskiljare är ett aggregat som separerar fett från vatten. Fettet samlas upp i en behållare som transporteras till en miljöstation när den är full. Fettet kan sedan återvinnas och användas till exempelvis rengöringsmedel, färg och stearin. Att samla upp fett blir på det sättet en insats för närmiljön men också ett sätt att spara på jordens resurser genom återanvändning. När man tar kontakt med ett företag som installerar fettavskiljare kan de bedöma vilken typ och storlek som är lämpligast.